Posts Tagged ‘Kaikoura’

Swimming with the dolphins at Kaikoura

Saturday, April 3rd, 2010

AK: Today I experienced something I have dreamt of a long time. I swam with the dolphins.

Dusky Dolphins

Kaikoura is a neat little town on the east coast of NZ with at least two different companies that specialize in dropping tourists in the water all summer. I phoned the Kaikoura Dolphin Encounter not even 24 hours before we got there to ask if they might by some small chance have something available, but unfortunately they were fully booked. Not too surprising given the popularity, but I got put on the waiting list just in case. On the way to Kaikoura the next day, a very nice lady phoned me up and asked me if I was still interested in the swim. I squeaked and said ‘yes!’ and that was it. We made our way to Kaikoura, I went in and paid and answered a few questions (“Are you comfortable in the open sea, Annie?” – “Sure, I guess…”) and one boring safety briefing later I sat on a bus in my sexy wetsuit with about 15 other equally fashionable people. We had a really cool skipper and a funny guide (another great kiwi guide) and were within sight of the first pod of dolphins in less than 20 minutes.

Our funny guide, he had plenty of stories to tell

The horn went off and in we splashed, looking and sounding quite ridiculous. We were told repeatedly that we needed to “sing for the dolphins”, if they felt entertained they were more likely to hang our with us. I made some stupid noises I thought sounded a bit “seal-like” (allthough I sure a proper seal would probably smack me across the face for it), and was thinking how much fun this must be for the guides when all of a sudden a mom and calf swam right underneath me!

Annie - Very happy with the day's dolphin encounter

When the calfs are as old as they are now, the mothers aren’t afraid for them anymore, they still hang around their mums, but they’re all cool with strangers. The sight was awesome and I got my money’s worth right there, but luckily I was given more treats. Soon after, three grown dolphins swam right under me and I managed to get eye contact and follow one of them as he/she(?) circled me. Apparantly, if you manage to maintain eye contact while they swim around you, they are more likely to stay longer. I can attest to that, he/she stayed around for at least 15-20 seconds and that’s quite a bit.

Dusky Dolphins curious about our boat

I wont bore you with more rants, but all in all we went in the water four times. The boat called us in when the pods travelled off to far for us to swim after them and we followed them in the boat for a while before going back in. The dolphins were probably sick of us at the end ;-) The pod we saw that day had about 350 dolphins and I was within 1 meter of about 8 of them. Three of them came so close I could touch them without even stretching my arm all the way out, but of course, that wasn’t allowed as that might frighten them. The dolphins in the Kaikoura pod are all completely wild and never enticed with food or anything, so it’s all up to our magnificent singing voices and their moods. I think maybe the person swimming past me singing the rebels’ theme from Star Wars through his or her snorkle might have caught some dolphin attention, that was hilarious!

As a bonus we also saw a New Zealand fur seal swimming around the dolphins at one point, he was very playful as well. In addition we saw the giant albatross with a wing span of 3,6 meters and loads of other marine animals on the boat trip to and from South Bay. It was an awesome trip, the only thing that wasn’t perfect was that the waters where a bit too murky for taking pictures, (and to be honest, the times I got a dolphin’s attention for long enough, I wasn’t even thinking about taking pictures), but I got some over-the-water pics that were quite nice.

Andreas outside our chosen restaurant of the day - great seafood at Tuti's!

AH: I was lazy and that was it.

This year's Easter eggs...

*

NORWEGIAN

AK: I dag har jeg realisert en drøm jeg har har hatt lenge. Jeg har svømt med delfiner. Kaikoura er et koselig, lite sted på østkysten av NZ med i alle fall to forskjellige selskaper som spesialiserer seg på å dumpe turister i vannet hele sommeren. Jeg ringte Kaikoura Dolphin Encounter mindre enn 24 timer før vi ankom for å spørre om de kanskje mot alle odds hadde en plass ledig til meg, men de hadde selvfølgelig ikke det. Ikke så overraskende med tanke på hvor populært det er, men jeg satte meg på ventelisten i tilfelle. På vei til Kaikoura dagen etter, ringte en veldig hyggelig dame meg og spurte om jeg fortsatt var interessert i å svømme, jeg jublet litt og sa “Ja!” og det var det. Vi kjørte til Kaikoura, jeg gikk inn og betalte og svarte på et par spørsmål (“Er du komfortabel i åpen sjø, Anne Karen?” – “Jada, sikkert…”) og en kjedelige sikkerhetsbriefing senere satt jeg i en buss ikledd min sexy våtdrakt, med sånn cirka 15 andre like fasjonable mennesker. Vi fikk en skikkelig kul skipper og en morsom guide (enda en fantastisk kiwi guide) og befant oss på åpen sjø med delfiner i sikte på under 20 minutter. Hornet lød og vi plasket oss ut i vannet, vi så og hørtes pass latterlige ut, tenker jeg. Vi ble fortalt gjentatte ganger at vi måtte “synge for delfinene”, hvis de følte at vi var underholdende, var sjansene større for at de ville henge med oss. Jeg lagde noen idiotiske lyder som jeg selv synes lød ganske “selaktige” (selv om en ekte sel antagelig hadde klasket til meg), og tenkte for meg selv hvor utrolig vittig dette måtte være for guidene i det en mammadelfin med “baby” svømte rett under meg!

Når delfinungene er såpass store som nå er ikke moren redd for dem lenger, de henger sammen i samme gruppe, men både mor og barn synes det er helt ok med fremmede lekekamerater. Det synet alene var verdt pengene jeg betalte for turen, men jeg fikk heldigvis flere. Rett etter svømte tre voksne delfiner rett under meg og jeg klarte å få øyekontakt og følge en av dem i det han/hun(?) sirklet rundt meg. Sjansene er visstnok større for at de blir hengende rundt deg om du klarer å få øyekontakt med dem. Jeg kan skrive under på det, denne ble hos meg i rundt 15-20 sekunder, og det er ganske lenge.

Jeg skal ikke kjede dere mer med flere beskrivelser, men alt i alt var vi i vannet fire ganger. Båten kalte oss inn når delfinene beveget seg for langt til at vi kunne svømme etter dem, så vi fulgte etter dem i båten en stund før vi hoppet uti igjen. Delfinene var sikkert møkklei oss mot slutten ;-) Gruppa vi så besto av cirka 350 delfiner og cirka åtte av dem var på en meters avstand fra meg. Tre av dem kom så nærme at jeg kunne tatt på dem uten å strekke nevneverdig på armen engang, men jeg gjorde selvfølgelig ikke det, det var ikke lov å røre dem fordi det kunne skremme dem. Delfinene ved Kaikoura er helt ville dyr som aldri lokkes med mat eller lignende, så det var opp til vår fantastiske sang og deres humør om vi fikk noe interaksjon med dem. Jeg tror kanskje personen som svømte forbi meg og sang “rebellenes theme” fra Star Wars gjennom snorkelen sin kan ha oppnådd litt delfinkontakt, det var utrolig vittig!

Som en bonus fikk vi sett “New Zealand fur seal” (en vanlig seltype her) som svømte rundt sammen med delfinene, han var ganske leken han også. I tillegg så vi albatross med vingespenn på 3,6 meters og masse andre sjøfugler/dyr på båturen til og fra South Bay. Det var en fantastisk tur, det eneste som ikke var optimalt var at vannet var litt for grumsete for bilder, (og for å være ærlig, de gangene jeg fikk delfiner på nært hold tenkte jeg ikke engang på å ta bilder), men jeg fikk tatt noen over-vannet-bilder som var relativt ålreite.

AH: Jeg var lat og dett var dett.