Posts Tagged ‘preparations’

Last preparations

Friday, March 19th, 2010

AK: The last preparations are done, just encountered one problem (of course), the LOTR-films wont copy on to my harddrive because they’re too big :-/ But this is by no means a crisis. Thanks to Harald I have lots of 24 to watch on the plane, and my harddrive is full of other stuff as well. In addition, thanks to Kristin, we have some GENI-games (question card game) and the plane will have some entertainment as well. I also brought the last HP book to read again. It’s heavy, but worth it.

Thanks to Lars “my” backpack doesn’t weigh a thing on it’s own. He lent me one of his great lightweight backpacks :-)

The suitcases are packed, I’ve double checked that I have all the cables and chargers and whatnots, so hopefully we wont have a problem charging and emptying cameras etc.

Passport, money, ticket – check

Everything else is fixable ;-) Goodnight.

 

"Everything is under control"

 

Norwegian:

AK: De siste forberedelsene er ferdig, støtte bare på ett lite problem (selvfølgelig), harddisken min vil ikke godta LOTR-filmene fordi filene er for store. :-/ Men dette er absolutt ingen krise. Takket være Harald har jeg masse 24 å se på flyet, og harddisken min er full av annet ræl også. I tillegg har vi, takket være Kristin, et par-tre mini GENI-spill og vi regner med at flyet har litt underholdning også. Jeg valgte å ta med den siste HP boka og, den er tung, men vel verdt det. Takket være Lars veier sekken “min” ingenting i seg selv. Han lånte meg en av de superlette sekkene sine :-)

Koffertene er pakket, jeg har dobbeltsjekket at jeg har med alt av kabler og ladere og dill, så vi får forhåpentligvis ingen problemer med å lade og tømme kameraer etc.

Pass, penger, billett – check

Alt annet kan ordnes der nede ;-) God natt.

Packing