Posts Tagged ‘time difference’

I love it when a plan comes together

Sunday, March 14th, 2010

AK: Changes to the site. I made a new banner to better fit our profile (it’s okayy to laugh, Andreas does too) ;-)
Andreas (being the one with the worthwhile skills) has put the time in New Zealand in the right side menu. As you can see the time difference is exactly 12 hours, easy to remember. He has also put in a tag cloud, a graphic view of what’s important and therefore often mentioned in the blog. As you might have already noticed, PLAN is not a prioritized word ;-D

*

NORWEGIAN

AK: Forandringer på siden vår. Jeg har laget et nytt banner som bedre passer profilen vår (det er greit å le, Andreas gjør også det) ;-)
Andreas (som er den av oss med brukbare evner) har lagt inn hvor mye klokken er i New Zealand i menyen på høyre side. Som du ser er det nøyaktig 12 timers forskjell, lett å huske. Han har også lagt til en såkalt “tag cloud”, en grafisk fremstilling av hva som er viktig, og derfor ofte nevnt, i bloggen. Som du kanskje allerede har merket er ordet “plan” ikke særlig prioritert ;-D

No plan?

Plan - the most important word on our journey... Or not.